Alphen Afvalvrij

Alphen Afvalvrij

Van afval naar grondstof

De gemeente Alphen aan den Rijn vindt het belangrijk om al het afval 100% gescheiden in te zamelen. Dit bespaart verbrandingskosten en is beter voor het milieu. De gemeente zet in op 100% dienstverlening, maar de gemeente kan het niet alleen.

Hoe beter de inwoners hun afval scheiden, des te beter dat is voor het milieu en voor de eigen portemonnee. ‘Meer scheiden, minder kosten: u heeft uw kosten zelf in de hand.’ Hoe meer afval gescheiden wordt ingezameld, des te meer kans er is op verlaging van de afvalstoffenheffing. In ieder geval op het niet verhogen ervan. Dus inwoner profiteren direct van hun eigen gedrag. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om te kiezen voor het optimaliseren van de afvalinzameling én het invoeren van ‘U bepaalt wat u betaalt’ per 1 januari 2017.

Van afval naar grondstof
Huishoudelijk afval wordt meer en meer grondstof voor nieuwe producten. Deze revolutie in het denken over afval vindt plaats op Europees, landelijk en lokaal niveau. Met het lokale uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof stimuleert de gemeente de overgang naar een 100% circulaire grondstoffeneconomie. Ofwel: hoe zorgen we voor duurzame producten, duurzamer consumeren en meer en beter recyclen zodat alle grondstoffen in de keten blijven?

De gemeente Alphen aan den Rijn wil elk jaar meer afval gescheiden inzamelen en wil inwoners enthousiasmeren mee te doen. Eind vorig jaar is de PMD-campagne opgestart in de gehele gemeente. Alphen aan den Rijn loopt daarmee voorop.

Bronscheiding verbeteren
Na een beslissing van de gemeenteraad worden de te nemen maatregelen, inclusief financiële gevolgen en gevolgen voor afvalhoeveelheden en scheiding aan de bron (in huis), uitgewerkt in een lokaal Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof. Dit uitvoeringsprogramma zal in het najaar 2015 ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn worden voorgelegd, zodat naar verwachting op 1 januari 2017 gestart kan worden met het nieuwe systeem.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.